TMRD YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Mecit KANTARCI
BAŞKAN YARDIMCISI
Alpay ALKAN
GENEL SEKRETER
Yaşar BÜKTE
MALİ SEKRETER
Ali BALCI
ÜYELER
Gül HATİPOĞLU
Suat EREN
Nil TOKGÖZ

KONGRE BİLİMSEL KURULU

BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Mecit KANTARCI, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ
Alpay ALKAN, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Ali BALCI, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Yaşar BÜKTE, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Suat EREN, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Gül HATİPOĞLU, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (Türkiye)
Nil TOKGÖZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)