Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 24 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.

Bildiri Sistemi Giriş ve Kayıt

Yukarıdaki BGS butonuna tıklayarak online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, yukarıdaki butona tıkladıktan sonra açılan sayfada yer alan Hesap oluşturun kısmından ilgili alanları doldurup öncelikle sisteme kayıt olmanız ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Bildiri Özetleri ve Sisteme Yüklenmesi

Bildirilerin online olarak www.tmrd2023.org adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak fax, e-mail yada posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmemektedir.
Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözel sunum, poster sunum ve resimlerle bir konu başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya elektronik poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.
Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan (kaynaklar, tablo ve resim altyazıları hariç) 3500 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem, bu alana 3500 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermemektedir.
Bildiri gönderiminde kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
Bildiriniz için en uygun olan konu kategorilerinden birini sistemden seçilmelidir.
Bildiri özetleri sisteme yüklenirken anahtar kelimeler ilgili linkte (Medical Subject Headings-MeSH) yer alan kelime dizininden uygun anahtar kelime bulunarak eklenmelidir.
Bildiri gönderirken en son basamakta ekrana bildiri ön izlemesi gelmektedir. Eğer onaylıyorsanız "sonlandır" butonuna basarak bildirinizi tamamlayınız.
Sözlü bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır (Olgu sunumu ve resimlerle bir konu bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).
Elektronik poster bildiri özetleri araştırma, olgu sunumu ve resimlerle bir konu (eğitici poster) kategorilerinde kabul edilecektir.
Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” şeklinde, resimlerle bir konu bildiri özetleri ise giriş (öğrenme hedefleri), görüntüleme yöntemleri ve bulguları, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.
Bildiri özetleri sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en az 3 resim (ve/veya tablo) sisteme yüklenmelidir. Bildiri değerlendirme jürisindeki hakemlerin kabul veya red kararı verirken bu kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapacağı dikkate alınmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Sonucun Bildirilmesi

Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Nisan ayında bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Özetleri Kabul Edilen Bildiriler ile İlgili Önemli Uyarı

Özetleri e-poster olarak kabul edilen bildirilerin tam metinleri kabul mektuplarında bildirilen tarihe kadar sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bu tarihe kadar bildirinin tamamının sisteme uygun formatta yüklenmemiş olması veya hiç yüklenmemiş olması durumunda bildiriyi sunacak olan yazara uyarı niteliğinde e-posta yolu ile tekrar davet yazısı gönderilecektir. Belirtilen süre içerisinde özeti kabul edilmiş ancak tam metinleri sisteme yüklenmemiş olan bildirilerin özetleri, kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır. Yazarların daha sonradan hak kaybına uğramamaları için buna göre ön hazırlık yapmaları önem taşımaktadır.

Bildiri Sahiplerinin Kongre Kaydı ile İlgili Önemli Uyarı

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir hekimin kabul mektuplarında bildirilen tarihe kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Bu tarihten önce kayıt yaptırmamış olan yazarların bildiri özetleri (TMRD Yönetim Kurulu kararı) kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır.